Ungdomsskytte

Ungdomsskyttet har återigen startat.
Söndagar 17:00 vid Skoogs arena, ingång kortsidan. Nya som gamla skyttar välkomna.
Vid frågor ring Roger Blombäck 076-788 94 00.
Hälsningar
Roger Blombäck