Pite-träffen KH ligg och ställning 2014
28/6 2014
Grafiska skjutkort

Skjutlag 1
Skjutlag 2
Liggfinal 1
Liggfinal 2
Ställningsfinal